Cloud Atlas – คลาวด์ แอตลาส หยุดโลกข้ามเวลา

ชื่ออังกฤษ : Cloud Atlas

 

ชื่อไทย : คลาวด์ แอตลาส หยุดโลกข้ามเวลา

 

เรื่องย่อ : Cloud Atlas เล่าเรื่องราว 6 เรื่องของชีวิตบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อยู่ต่างช่วงเวลาในหลายศตวรรษที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดกินเวลายาวนานเป็นพันปี เนื้อเรื่องสำรวจการกระทำและผลกระทบที่มีต่อหลายชีวิต ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงดวงวิญญาณหนึ่งที่แปรเปลี่ยนจากนักฆ่าไปเป็นวีรบุรุษ หรือการกระทำความดีเล็ก ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องข้ามศตวรรษจนเป็นแรงบันดาลใจแก่การปฏิวัติครั้งใหญ่

Cloud Atlas – คลาวด์ แอตลาส หยุดโลกข้ามเวลา

Cloud Atlas – คลาวด์ แอตลาส หยุดโลกข้ามเวลา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s